Buot A Á B C Č D Đ E F G H I J K L M N Ŋ O P R S Š T Ŧ U V Z Ž EA IE OA UO

Lohkan.no - sánit      

Sánit oktibuot "T": 107
  Sámegillii Dárogillii Fiillat
ađđamat   ađ-đa-mat margebein -xx-
bahta   ba-hta rumpe, bakende -xx-
baste   bas-te skje -xx-
basttet   bast-tet skjeer -xx-
bađat   ba-đat rumper -xx-
beatnatvisti   beat-nat-vis-ti hundehus -xx-
beazit   bea-zit furu -xx-
bliánta   bli-án-ta blyant -xx-
bohccot   bohc-cot rein -xx-
bohtal   boh-tal flaske -xx-
borrat   bor-rat spise -xx-
buvssat   buvs-sat bukser -xx-
buđet   bu-đet potet -xx-
bánit   bá-nit tenner -xx-
bátni   bát-ni tann -xx-
cubbot   cub-bot frosker -xx-
darfegoahti   dar-fe-goah-ti torvgamme -xx-
doahtobohtal   doah-to-boh-tal tåteflaske -xx-
dorte   dor-te rokk -xx-
dákti   dák-ti bein -xx-
dápmot   dáp-mot ørret -xx-
elefánta   e-le-fán-ta elefant xxxx
fáhcat   fáh-cat votter -xx-
giehta   gieh-ta arm, hand -xx-
gietkka   gietk-ka komse -xx-
gieđat   gie-đat armer, hender -xx-
ginttal   gint-tal stearinlys -xx-
goahti   goah-ti gamme -xxx
goađit   goa-đit gammer -xx-
golmmajuvllatsihkkel
golm-ma-juvl-lat-sihk-kel
trehjulsykkel -xx-
gođđit   gođ-đit strikke -xx-
gullat   gul-lat høre -xx-
guottát   guot-tát puter -xx-
gusat   gu-sat kyr -xx-
gákti   gák-ti kofte xxxx
gálašit   gá-la-šit å vasse -xx-
gápmagat   gáp-ma-gat sko, skaller -xx-
heasta   heas-ta hest xxxx
heŋget   heŋ-get henge opp -xx-
háleštit   há-leš-tit snakke/prate -xx-
hállat   hál-lat prate -xx-
hárrit   hár-rit harr (flertall) -xx-
hárát   há-rát rive -xx-
ivnnit   ivn-nit farger -xx-
joŋat   jo-ŋat tyttebær -xx-
jáffut   jáf-fut mel -xx-
lasta   las-ta blad, lauv -xx-
lasttat   last-tat blader, løv -xx-
lieđit   lie-đit blomster -xx-
láhtu   láh-tu låve -xx-
láđut   lá-đut låver -xx-
manit   ma-nit egg -xx-
muzet   mu-zet svart rein -xx-
máhtu   máh-tu makk -xx-
málat   má-lat maling -xx-
mánát   má-nát barn -xx-
máđut   má-đut makk -xx-
násti   nás-ti stjerne xxxx
násttit   nást-tit stjerner -xx-
návet   ná-vet fjøs -xx-
oaggut   oag-gut å fiske -xx-
okta   ok-ta en -xx-
olbmot   olb-mot mennesker xxxx
rievssat   rievs-sat rype xxxx
riššat   riš-šat fyrstikker -xx-
ruskalihtti   rus-ka-liht-ti søppelbøtte -xx-
ruđat   ru-đat penger xxxx
sabehat   sa-be-hat ski -xx-
skeittá   skeit-tá skøyte -xx-
skeittát   skeit-tát skøyter -xx-
skierat   skie-rat saks -xx-
skohter   skoh-ter scooter -xx-
stevvelat   stev-ve-lat støvler -xx-
stuollu   stuol-lu stol -xxx
stággu   stág-gu fiskestang -xx-
stállu   stál-lu troll -xx-
suhkat   suh-kat å ro -xx-
suohkut   suoh-kut sokker -xx-
sáiti   sái-ti spyd -xx-
sákkit   sák-kit strikkepinner -xx-
tiibma   tiib-ma klokke -xx-
távval   táv-val tavle xxxx
ullut   ul-lut ull -xx-
vuokta   vuok-ta hår -xx-
vuostá   vuos-tá ost -xx-
vuostáheavval
vuos-tá-heav-val
ostehøvvel -xx-
vuovttat   vuovt-tat hår -xx-
vázzit   váz-zit -xx-
áiti   ái-ti stabbur/uthus -xx-
čalbmeglásat   čal-bme-glá-sat briller -xx-
čalmmit   čalm-mit øyer -xx-
čeabet   čea-bet hals -xx-
čierasta   čie-ras-ta å renne -xx-
čierastit   čie-ra-stit renne (på ski, kjelke) -xx-
čippit   čip-pit kne (flertall) -xx-
čiŋkut   čiŋ-kut å hoppe paradis -xx-
čoavdagat   čoav-da-gat nøkler -xx-
čohkkát   čohk-kát sitte -xx-
čollet   čol-let sløye -xx-
čotta   čot-ta hals (innvendig) -xx-
čuoigat   čuoi-gat gå på ski -xx-
čurti   čur-ti rompe, bak -xx-
čállit   čál-lit skrive -xx-
čázet   čá-zet komag -xx-
šaddosat   šad-do-sat frukt -xx-
šibihat   ši-bi-hat husdyr, kreatur -xx-
šloahtta   šloaht-ta slott -xx-

Sánit oktibuot "T": 107