Buot A Á B C Č D Đ E F G H I J K L M N Ŋ O P R S Š T Ŧ U V Z Ž EA IE OA UO

Lohkan.no - sánit      

Sánit oktibuot "M": 46
  Sámegillii Dárogillii Fiillat
Márjá   Már-já jentenavn -xx-
ađđamat   ađ-đa-mat margebein -xx-
dámmá   dám-má hoppe -xx-
dápmot   dáp-mot ørret -xx-
fierbmi   fier-bmi fiskegarn -xx-
gearpmaš   gearp-maš orm -xx-
golmmajuvllatsihkkel
golm-ma-juvl-lat-sihk-kel
trehjulsykkel -xx-
guorbmebiila   guor-bme-bii-la lastebil -xx-
gáma   gá-ma skalle -xx-
gápmagat   gáp-ma-gat sko, skaller -xx-
lubma   lub-ma lomme -xx-
lubmalámpá   lub-ma-lám-pá lommelykt -xx-
lámpá   lám-pá lampe -xx-
manit   ma-nit egg -xx-
manni   man-ni egg -xx-
manná   man-ná å dra (3. pers) -xx-
meahcci   meahc-ci skog, utmark -xx-
mielki   miel-ki melk -xx-
mielli   miel-li elvemel, (bratt) innsjøbredd -xx-
miessi   mies-si reinkalv -xx-
mugga   mug-ga mugge -xx-
muorra   muor-ra tre -xx-
muoŧŧá   muoŧ-ŧá tante -xx-
muzet   mu-zet svart rein -xx-
máhtu   máh-tu makk -xx-
mála   má-la maling -xx-
málat   má-lat maling -xx-
mále   má-le male -xx-
málli   mál-li suppe -xx-
mánnu   mán-nu måne xxxx
mánná   mán-ná barn -xx-
mánát   má-nát barn -xx-
mánáš   mán-áš lite barn -xx-
márfi   már-fi pølse -xxx
máđut   má-đut makk -xx-
njoammil   njoam-mil hare -xx-
olbmot   olb-mot mennesker xxxx
olmmoš   olm-moš menneske -xx-
pearbma   pear-bma perm -xx-
pumpa   pum-pa pumpe -xx-
tiibma   tiib-ma klokke -xx-
váibmu   váib-mu hjerte xxxx
čalbmeglásat   čal-bme-glá-sat briller -xx-
čalbmi   čalb-mi øye xxxx
čalmmit   čalm-mit øyer -xx-
šušmi   šuš-mi hæl (skohæl) -xx-

Sánit oktibuot "M": 46