Buot A Á B C Č D Đ E F G H I J K L M N Ŋ O P R S Š T Ŧ U V Z Ž EA IE OA UO

Lohkan.no - sánit      

Sánit oktibuot "Á": 149
  Sámegillii Dárogillii Fiillat
Biggá   Big-gá egennavn (jente) -xx-
Lásse   Lás-se Lasse -xx-
Márjá   Már-já jentenavn -xx-
Sunná   Sun-ná jentenavn -xx-
banána   ba-ná-na banan -xx-
bliánta   bli-án-ta blyant -xx-
boagán   boa-gán belte -xx-
bussá   bus-sá katt -xx-
báberseahkka   bá-ber-seah-kka papirsekk -xx-
báddi   bád-di tau -xxx
báhppa   báhp-pa prest -xx-
báhčči   báhč-či skytter -xx-
báidi   bái-di genser -xxx
bánit   bá-nit tenner -xx-
bánno   bán-no panne -xx-
bátni   bát-ni tann -xx-
cizáš   ci-záš spurv xxxx
dievvá   diev-vá ås -xx-
dáigi   dái-gi deig -xx-
dákti   dák-ti bein -xx-
dállu   dál-lu hus -xx-
dámmá   dám-má hoppe -xx-
dápmot   dáp-mot ørret -xx-
dávgi   dáv-gi bue, fjær -xx-
elefánta   e-le-fán-ta elefant xxxx
fáhcat   fáh-cat votter -xx-
fáhcca   fáhc-ca vott -xx-
fális   fá-lis hval -xx-
fárppal   fárp-pal tønne -xx-
garjá   gar-já kråke -xx-
gazzá   gaz-zá spise med skje -xx-
gielká   giel-ká kjelke -xx-
giisá   gii-sá kiste -xx-
goppáš   gop-páš bille, marihøne -xx-
guoddá   guod-dá pute -xx-
guottát   guot-tát puter -xx-
gáffal   gáf-fal gaffel -xx-
gáffegievdni   gáf-fe-giev-dni kaffekjele -xx-
gáhkku   gáhk-ku kake -xxx
gáibi   gái-bi hake -xx-
gáica   gái-ca geit -xx-
gáisá   gái-sá tind, høyt fjell -xx-
gákti   gák-ti kofte xxxx
gálašit   gá-la-šit å vasse -xx-
gálbi   gál-bi kalv -xx-
gállu   gál-lu panne -xx-
gáma   gá-ma skalle -xx-
gánda   gán-da gutt -xx-
gápmagat   gáp-ma-gat sko, skaller -xx-
háleštit   há-leš-tit snakke/prate -xx-
hálgu   hál-gu vedkubbe -xx-
hállat   hál-lat prate -xx-
hárri   hár-ri harr -xx-
hárrit   hár-rit harr (flertall) -xx-
hárát   há-rát rive -xx-
hávga   háv-ga gjedde -xx-
hávvi   háv-vi sår -xx-
indiána   in-di-á-na indianer xxxx
juŋká   juŋ-ká guttunge -xx-
jáffut   jáf-fut mel -xx-
jávri   jáv-ri fjellvann -xx-
krokodillá   kro-ko-dil-lá krokodille xxxx
liššá   liš-šá ljå -xx-
lubmalámpá   lub-ma-lám-pá lommelykt -xx-
láhtu   láh-tu låve -xx-
láibefiellu   lái-be-fiel-lu brødfjøl -xx-
láibi   lái-bi brød -xx-
láigi   lái-gi garnnøste -xx-
lákcagáhkku   lák-ca-gáh-ku bløtkake -xx-
lákcajiekŋa   lák-ca-jiek-ŋa iskrem -xx-
lámpá   lám-pá lampe -xx-
láppis   láp-pis lam xxxx
lávka   láv-ka ransel -xx-
lávki   láv-ki løk eller skritt -xx-
lávvu   láv-vu lavvu -xx-
lávži   láv-ži reim -xx-
lávžán   láv-žán klegg -xx-
láđut   lá-đut låver -xx-
láđđi   láđ-đi klede/stoff -xx-
manná   man-ná å dra (3. pers) -xx-
muoŧŧá   muoŧ-ŧá tante -xx-
máhtu   máh-tu makk -xx-
mála   má-la maling -xx-
málat   má-lat maling -xx-
mále   má-le male -xx-
málli   mál-li suppe -xx-
mánnu   mán-nu måne xxxx
mánná   mán-ná barn -xx-
mánát   má-nát barn -xx-
mánáš   mán-áš lite barn -xx-
márfi   már-fi pølse -xxx
máđut   má-đut makk -xx-
nállu   nál-lu nål -xx-
násti   nás-ti stjerne xxxx
násttit   nást-tit stjerner -xx-
návet   ná-vet fjøs -xx-
oabbá   oab-bá søster -xxx
páhkka   páhk-ka pakke -xx-
rievvár   riev-vár røver -xx-
ráidalas   rái-da-las stige -xx-
rássi   rás-si blomst -xx-
rávdu   ráv-du røye -xx-
sahá   sa-há sag -xx-
skeittá   skeit-tá skøyte -xx-
skeittát   skeit-tát skøyter -xx-
skálžu   skál-žu skjell -xx-
skávžá   skáv-žá skjegg -xx-
spihkár   spih-kár spiker -xx-
spábbá   spáb-bá ball -xx-
stággu   stág-gu fiskestang -xx-
stállu   stál-lu troll -xx-
suffá   suf-fá sofa -xx-
sukká   suk-ká disse -xx-
sággi   ság-gi strikkepinne -xx-
sáhpán   sáh-pán mus xxxx
sáidi   sái-di sei -xxx
sáiti   sái-ti spyd -xx-
sákkit   sák-kit strikkepinner -xx-
sárá   sá-rá Sara -xx-
sávza   sáv-za sau -xx-
távval   táv-val tavle xxxx
vuostá   vuos-tá ost -xx-
vuostáheavval
vuos-tá-heav-val
ostehøvvel -xx-
váffel   váf-fel vaffel -xxx
váibmu   váib-mu hjerte xxxx
várri   vár-ri fjell -xx-
vársá   vár-sá føll -xx-
vávvá   váv-vá dukke -xx-
vázzit   váz-zit -xx-
Ánne   Án-ne Anne -xx-
áhkku   áhk-ku bestemor -xx-
áidi   ái-di gjerde xxxx
áiru   ái-ru åre -xx-
áiti   ái-ti stabbur/uthus -xx-
ája   á-ja bekk -xx-
ákšu   ák-šu øks -xx-
árka   ár-ka ark -xx-
árpu   ár-pu tråd -xx-
árran   ár-ran ildsted -xx-
ávži   áv-ži trang dal/skar -xx-
čalbmeglásat   čal-bme-glá-sat briller -xx-
čohkkát   čohk-kát sitte -xx-
čáhceloddi   čá-hce-lod-di vadefugl -xx-
čáhci   čáh-ci vann -xx-
čállit   čál-lit skrive -xx-
čázet   čá-zet komag -xx-
Šáike   Šái-ke egenavn på hund -xx-
širáffa   ši-ráf-fa sjiraff -xx-
šukuláda   šu-ku-lá-da sjokolade -xx-

Sánit oktibuot "Á": 149