Buot A Á B C Č D Đ E F G H I J K L M N Ŋ O P R S Š T Ŧ U V Z Ž EA IE OA UO

Lohkan.no - sánit      

Sánit oktibuot "E": 100
  Sámegillii Dárogillii Fiillat
Elle   El-le Ellen -xx-
Lásse   Lás-se Lasse -xx-
Sire   Si-re jentenavn -xx-
baste   bas-te skje -xx-
basttet   bast-tet skjeer -xx-
beahci   beah-ci furu -xx-
beaiveloddi   beai-ve-lo-ddi sommerfugl -xx-
bealgi   beal-gi tommel -xxx
beallji   beal-lji øre -xx-
beana   bea-na hund xxxx
beaska   beas-ka pesk -xx-
beatnatvisti   beat-nat-vis-ti hundehus -xx-
beavdi   beav-di bord -xx-
beazit   bea-zit furu -xx-
biellu   biel-lu bjelle -xx-
bieža   bie-ža hale (kort) -xx-
breava   brea-va brev -xx-
busse   bus-se buss -xx-
buđet   bu-đet potet -xx-
báberseahkka   bá-ber-seah-kka papirsekk -xx-
darfegoahti   dar-fe-goah-ti torvgamme -xx-
dievvá   diev-vá ås -xx-
dorte   dor-te rokk -xx-
eadni   ead-ni mor -xx-
ealga   eal-ga elg xxxx
eallu   eal-lu (rein-) flokk -xx-
ebel   e-bel eple xxxx
elefánta   e-le-fán-ta elefant xxxx
evre   ev-re øre (penger) -xx-
eŋgel   eŋ-gel engel -xx-
fiellu   fiel-lu fjøl, bord -xx-
fierbmi   fier-bmi fiskegarn -xx-
gearpmaš   gearp-maš orm -xx-
geađgi   geađ-gi stein -xx-
geres   ge-res pulk -xx-
giehta   gieh-ta arm, hand -xx-
gielká   giel-ká kjelke -xx-
gietkka   gietk-ka komse -xx-
gievdni   gievd-ni kjele -xx-
gieđat   gie-đat armer, hender -xx-
golmmajuvllatsihkkel
golm-ma-juvl-lat-sihk-kel
trehjulsykkel -xx-
govve   gov-ve ta bilde -xx-
guorbmebiila   guor-bme-bii-la lastebil -xx-
gáffegievdni   gáf-fe-giev-dni kaffekjele -xx-
heargi   hear-gi kjørerein -xx-
heasta   heas-ta hest xxxx
heŋget   heŋ-get henge opp -xx-
háleštit   há-leš-tit snakke/prate -xx-
juolgevuođđu   juol-ge-vuođ-đu fotsåle -xx-
leavga   leav-ga flagg -xx-
ledjon   led-jon løve -xx-
lieđit   lie-đit blomster -xx-
lieđđi   lieđ-đi blomst -xx-
láibefiellu   lái-be-fiel-lu brødfjøl -xx-
lákcajiekŋa   lák-ca-jiek-ŋa iskrem -xx-
meahcci   meahc-ci skog, utmark -xx-
mielki   miel-ki melk -xx-
mielli   miel-li elvemel, (bratt) innsjøbredd -xx-
miessi   mies-si reinkalv -xx-
muzet   mu-zet svart rein -xx-
mále   má-le male -xx-
návet   ná-vet fjøs -xx-
peanna   pean-na penn xxxx
peara   pea-ra pære -xx-
pearbma   pear-bma perm -xx-
reaŋga   reaŋ-ga dreng -xx-
reivve   reiv-ve brev -xx-
reŋko   reŋ-ko krakk -xx-
rieban   rie-ban rev xxxx
rievssat   rievs-sat rype xxxx
rievvár   riev-vár røver -xx-
sabehat   sa-be-hat ski -xx-
seahkka   seahk-ka sekk -xx-
seaibi   seai-bi hale -xx-
sealgi   seal-gi rygg -xxx
seaŋga   seaŋ-ga seng xxxx
sihkkel   sihk-kel sykkel -xx-
sille   sil-le siler -xx-
skeittá   skeit-tá skøyte -xx-
skeittát   skeit-tát skøyter -xx-
skierat   skie-rat saks -xx-
skohter   skoh-ter scooter -xx-
stevvelat   stev-ve-lat støvler -xx-
veahčir   veah-čir hammer -xx-
veasku   veas-ku veske -xx-
vielppis   vielp-pis valp -xx-
vuostáheavval
vuos-tá-heav-val
ostehøvvel -xx-
váffel   váf-fel vaffel -xxx
Ánne   Án-ne Anne -xx-
čalbmeglásat   čal-bme-glá-sat briller -xx-
čeabet   čea-bet hals -xx-
čelččen   čelč-čen lillefinger -xx-
čierasta   čie-ras-ta å renne -xx-
čierastit   čie-ra-stit renne (på ski, kjelke) -xx-
čieža   čie-ža sju -xx-
čollet   čol-let sløye -xx-
čáhceloddi   čá-hce-lod-di vadefugl -xx-
čázet   čá-zet komag -xx-
Šáike   Šái-ke egenavn på hund -xx-
šearfa   šear-fa skjerf -xx-

Sánit oktibuot "E": 100