Buot A Á B C Č D Đ E F G H I J K L M N Ŋ O P R S Š T Ŧ U V Z Ž EA IE OA UO

Lohkan.no - sánit      

Sánit oktibuot "Ž": 9
  Sámegillii Dárogillii Fiillat
bieža   bie-ža hale (kort) -xx-
gorži   gor-ži foss -xx-
guovža   guov-ža bjørn xxxx
lávži   láv-ži reim -xx-
lávžán   láv-žán klegg -xx-
skálžu   skál-žu skjell -xx-
skávžá   skáv-žá skjegg -xx-
ávži   áv-ži trang dal/skar -xx-
čieža   čie-ža sju -xx-

Sánit oktibuot "Ž": 9