Buot A Á B C Č D Đ E F G H I J K L M N Ŋ O P R S Š T Ŧ U V Z Ž EA IE OA UO

Lohkan.no - sánit      

Sánit oktibuot "S": 94
  Sámegillii Dárogillii Fiillat
Lásse   Lás-se Lasse -xx-
Sire   Si-re jentenavn -xx-
Sunná   Sun-ná jentenavn -xx-
baste   bas-te skje -xx-
basttet   bast-tet skjeer -xx-
beaska   beas-ka pesk -xx-
beatnatvisti   beat-nat-vis-ti hundehus -xx-
bihcabahcahas
bih-ca-bah-ca-has
kongle -xx-
borjjasfanas   borj-jas-fa-nas seilbåt -xx-
bursa   bur-sa lommebok -xx-
busse   bus-se buss -xx-
bussá   bus-sá katt -xx-
buvssat   buvs-sat bukser -xx-
báberseahkka   bá-ber-seah-kka papirsekk -xx-
dorski   dor-ski torsk -xx-
fanas   fa-nas båt xxxx
fális   fá-lis hval -xx-
geres   ge-res pulk -xx-
giisá   gii-sá kiste -xx-
golmmajuvllatsihkkel
golm-ma-juvl-lat-sihk-kel
trehjulsykkel -xx-
gođus   go-đus strikning -xx-
guksi   guk-si øse -xx-
gusat   gu-sat kyr -xx-
gussa   gus-sa ku -xx-
gáisá   gái-sá tind, høyt fjell -xx-
heasta   heas-ta hest xxxx
jassa   jas-sa snøflekk (-skavl, - fonn) -xx-
lasta   las-ta blad, lauv -xx-
lasttat   last-tat blader, løv -xx-
luossa   luos-sa laks -xx-
láppis   láp-pis lam xxxx
miessi   mies-si reinkalv -xx-
násti   nás-ti stjerne xxxx
násttit   nást-tit stjerner -xx-
rievssat   rievs-sat rype xxxx
rissi   ris-si kvist -xx-
ruskalihtti   rus-ka-liht-ti søppelbøtte -xx-
ráidalas   rái-da-las stige -xx-
rássi   rás-si blomst -xx-
sabehat   sa-be-hat ski -xx-
sahá   sa-há sag -xx-
salla   sal-la fang -xx-
seahkka   seahk-ka sekk -xx-
seaibi   seai-bi hale -xx-
sealgi   seal-gi rygg -xxx
seaŋga   seaŋ-ga seng xxxx
sihkkel   sihk-kel sykkel -xx-
silki   sil-ki silketørkle -xx-
sille   sil-le siler -xx-
silli   sil-li sil -xxx
sisa   si-sa gå inn -xx-
skeittá   skeit-tá skøyte -xx-
skeittát   skeit-tát skøyter -xx-
skierat   skie-rat saks -xx-
skohter   skoh-ter scooter -xx-
skuovva   skuov-va sko -xx-
skuvla   skuv-la skole -xx-
skálžu   skál-žu skjell -xx-
skávžá   skáv-žá skjegg -xx-
soabbi   soab-bi stokk -xx-
soahki   soah-ki bjørk -xx-
solju   sol-ju sølje -xx-
spihkár   spih-kár spiker -xx-
spiidni   spiid-ni gris -xx-
spábbá   spáb-bá ball -xx-
stevvelat   stev-ve-lat støvler -xx-
stuollu   stuol-lu stol -xxx
stággu   stág-gu fiskestang -xx-
stállu   stál-lu troll -xx-
suffá   suf-fá sofa -xx-
suhkat   suh-kat å ro -xx-
sukká   suk-ká disse -xx-
suohkku   suohk-ku strømpe, sokk -xx-
suohkut   suoh-kut sokker -xx-
suovva   suov-va røyk -xx-
sággi   ság-gi strikkepinne -xx-
sáhpán   sáh-pán mus xxxx
sáidi   sái-di sei -xxx
sáiti   sái-ti spyd -xx-
sákkit   sák-kit strikkepinner -xx-
sárá   sá-rá Sara -xx-
sávza   sáv-za sau -xx-
uksa   uk-sa dør xxxx
veasku   veas-ku veske -xx-
vielppis   vielp-pis valp -xx-
vispil   vis-pil visp -xx-
vuonccis   vuonc-cis høne -xxx
vuostá   vuos-tá ost -xx-
vuostáheavval
vuos-tá-heav-val
ostehøvvel -xx-
vársá   vár-sá føll -xx-
čalbmeglásat   čal-bme-glá-sat briller -xx-
čierasta   čie-ras-ta å renne -xx-
čierastit   čie-ra-stit renne (på ski, kjelke) -xx-
šaddosat   šad-do-sat frukt -xx-

Sánit oktibuot "S": 94