Buot A Á B C Č D Đ E F G H I J K L M N Ŋ O P R S Š T Ŧ U V Z Ž EA IE OA UO

Lohkan.no - sánit      

Sánit oktibuot "L": 124
  Sámegillii Dárogillii Fiillat
Elle   El-le Ellen -xx-
Lásse   Lás-se Lasse -xx-
balva   bal-va sky -xx-
beaiveloddi   beai-ve-lo-ddi sommerfugl -xx-
bealgi   beal-gi tommel -xxx
beallji   beal-lji øre -xx-
biellu   biel-lu bjelle -xx-
biila   bii-la bil -xx-
bliánta   bli-án-ta blyant -xx-
boallu   boal-lu knapp -xx-
bohtal   boh-tal flaske -xx-
doahtobohtal   doah-to-boh-tal tåteflaske -xx-
dolgi   dol-gi fjær -xx-
dolla   dol-la bål xxxx
duollji   duol-lji skinn -xx-
dállu   dál-lu hus -xx-
ealga   eal-ga elg xxxx
eallu   eal-lu (rein-) flokk -xx-
ebel   e-bel eple xxxx
elefánta   e-le-fán-ta elefant xxxx
eŋgel   eŋ-gel engel -xx-
fiellu   fiel-lu fjøl, bord -xx-
firkkal   firk-kal forkle -xx-
fális   fá-lis hval -xx-
fárppal   fárp-pal tønne -xx-
gielká   giel-ká kjelke -xx-
ginttal   gint-tal stearinlys -xx-
golli   gol-li gull -xx-
golmmajuvllatsihkkel
golm-ma-juvl-lat-sihk-kel
trehjulsykkel -xx-
gullat   gul-lat høre -xx-
guolli   guol-li fisk xxxx
guorbmebiila   guor-bme-bii-la lastebil -xx-
gáffal   gáf-fal gaffel -xx-
gálašit   gá-la-šit å vasse -xx-
gálbi   gál-bi kalv -xx-
gállu   gál-lu panne -xx-
hildu   hil-du hylle -xx-
hilla   hil-la glo -xx-
hiŋggal   hiŋg-gal bås -xx-
holbi   hol-bi koftekant -xx-
háleštit   há-leš-tit snakke/prate -xx-
hálgu   hál-gu vedkubbe -xx-
hállat   hál-lat prate -xx-
juolgevuođđu   juol-ge-vuođ-đu fotsåle -xx-
juolgi   juol-gi fot -xx-
juvla   juv-la hjul xxxx
kriŋggal   kriŋg-gal kringle -xx-
krokodillá   kro-ko-dil-lá krokodille xxxx
lasta   las-ta blad, lauv -xx-
lasttat   last-tat blader, løv -xx-
leavga   leav-ga flagg -xx-
ledjon   led-jon løve -xx-
lieđit   lie-đit blomster -xx-
lieđđi   lieđ-đi blomst -xx-
liššá   liš-šá ljå -xx-
loddi   lod-di fugl -xx-
lohkka   lohk-ka lås -xx-
lohkki   lohk-ki lokk -xx-
lubma   lub-ma lomme -xx-
lubmalámpá   lub-ma-lám-pá lommelykt -xx-
luhkka   luhk-ka poncho -xx-
luossa   luos-sa laks -xx-
luovvi   luov-vi stillas med plattform -xx-
láhtu   láh-tu låve -xx-
láibefiellu   lái-be-fiel-lu brødfjøl -xx-
láibi   lái-bi brød -xx-
láigi   lái-gi garnnøste -xx-
lákcagáhkku   lák-ca-gáh-ku bløtkake -xx-
lákcajiekŋa   lák-ca-jiek-ŋa iskrem -xx-
lámpá   lám-pá lampe -xx-
láppis   láp-pis lam xxxx
lávka   láv-ka ransel -xx-
lávki   láv-ki løk eller skritt -xx-
lávvu   láv-vu lavvu -xx-
lávži   láv-ži reim -xx-
lávžán   láv-žán klegg -xx-
láđut   lá-đut låver -xx-
láđđi   láđ-đi klede/stoff -xx-
mielki   miel-ki melk -xx-
mielli   miel-li elvemel, (bratt) innsjøbredd -xx-
mála   má-la maling -xx-
málat   má-lat maling -xx-
mále   má-le male -xx-
málli   mál-li suppe -xx-
njoammil   njoam-mil hare -xx-
nulla   nul-la null -xx-
nállu   nál-lu nål -xx-
oalgi   oal-gi skulder -xx-
olbmot   olb-mot mennesker xxxx
olmmoš   olm-moš menneske -xx-
rulla   rul-la rull, snelle -xx-
ruskalihtti   rus-ka-liht-ti søppelbøtte -xx-
ráidalas   rái-da-las stige -xx-
salla   sal-la fang -xx-
sealgi   seal-gi rygg -xxx
sihkkel   sihk-kel sykkel -xx-
silki   sil-ki silketørkle -xx-
sille   sil-le siler -xx-
silli   sil-li sil -xxx
skuvla   skuv-la skole -xx-
skálžu   skál-žu skjell -xx-
solju   sol-ju sølje -xx-
stevvelat   stev-ve-lat støvler -xx-
stuollu   stuol-lu stol -xxx
stállu   stál-lu troll -xx-
távval   táv-val tavle xxxx
ullu   ul-lu ull -xx-
ullut   ul-lut ull -xx-
vielppis   vielp-pis valp -xx-
vispil   vis-pil visp -xx-
vuolpu   vuol-pu skjørt -xx-
vuostáheavval
vuos-tá-heav-val
ostehøvvel -xx-
váffel   váf-fel vaffel -xxx
čalbmeglásat   čal-bme-glá-sat briller -xx-
čalbmi   čalb-mi øye xxxx
čalmmit   čalm-mit øyer -xx-
čelččen   čelč-čen lillefinger -xx-
čollet   čol-let sløye -xx-
čuvla   čuv-la kjole -xx-
čáhceloddi   čá-hce-lod-di vadefugl -xx-
čállit   čál-lit skrive -xx-
šaldi   šal-di bru xxxx
šloahtta   šloaht-ta slott -xx-
šukuláda   šu-ku-lá-da sjokolade -xx-

Sánit oktibuot "L": 124