Buot A Á B C Č D Đ E F G H I J K L M N Ŋ O P R S Š T Ŧ U V Z Ž EA IE OA UO

Lohkan.no - sánit      

Sánit oktibuot: 392
  Sámegillii Dárogillii Fiillat
Biggá   Big-gá egennavn (jente) -xx-
Elle   El-le Ellen -xx-
Lásse   Lás-se Lasse -xx-
Márjá   Már-já jentenavn -xx-
Ruoŧŧa   Ruoŧ-ŧa Sverige xxxx
Sire   Si-re jentenavn -xx-
Sunná   Sun-ná jentenavn -xx-
arvi   ar-vi regn xxxx
ađa   ađ-a margebein -xx-
ađđamat   ađ-đa-mat margebein -xx-
bahta   ba-hta rumpe, bakende -xx-
balva   bal-va sky -xx-
banána   ba-ná-na banan -xx-
baste   bas-te skje -xx-
basttet   bast-tet skjeer -xx-
bađat   ba-đat rumper -xx-
beahci   beah-ci furu -xx-
beaiveloddi   beai-ve-lo-ddi sommerfugl -xx-
bealgi   beal-gi tommel -xxx
beallji   beal-lji øre -xx-
beana   bea-na hund xxxx
beaska   beas-ka pesk -xx-
beatnatvisti   beat-nat-vis-ti hundehus -xx-
beavdi   beav-di bord -xx-
beazit   bea-zit furu -xx-
biellu   biel-lu bjelle -xx-
bieža   bie-ža hale (kort) -xx-
bihcabahcahas
bih-ca-bah-ca-has
kongle -xx-
biila   bii-la bil -xx-
bliánta   bli-án-ta blyant -xx-
boagán   boa-gán belte -xx-
boallu   boal-lu knapp -xx-
boazu   boa-zu rein -xx-
bohccot   bohc-cot rein -xx-
bohtal   boh-tal flaske -xx-
borjjasfanas   borj-jas-fa-nas seilbåt -xx-
borrat   bor-rat spise -xx-
breava   brea-va brev -xx-
burru   bur-ru okse -xx-
bursa   bur-sa lommebok -xx-
busse   bus-se buss -xx-
bussá   bus-sá katt -xx-
buvda   buv-da butikk -xx-
buvssat   buvs-sat bukser -xx-
buđet   bu-đet potet -xx-
báberseahkka   bá-ber-seah-kka papirsekk -xx-
báddi   bád-di tau -xxx
báhppa   báhp-pa prest -xx-
báhčči   báhč-či skytter -xx-
báidi   bái-di genser -xxx
bánit   bá-nit tenner -xx-
bánno   bán-no panne -xx-
bátni   bát-ni tann -xx-
ciiku   cii-ku tispe -xx-
cizáš   ci-záš spurv xxxx
cubbot   cub-bot frosker -xx-
cuoppu   cuop-pu frosk -xx-
darfegoahti   dar-fe-goah-ti torvgamme -xx-
dievvá   diev-vá ås -xx-
divga   div-ga bjelle -xx-
divri   div-ri insekt -xx-
doahtobohtal   doah-to-boh-tal tåteflaske -xx-
dohppa   dohp-pa slire -xx-
dolgi   dol-gi fjær -xx-
dolla   dol-la bål xxxx
dorski   dor-ski torsk -xx-
dorte   dor-te rokk -xx-
duollji   duol-lji skinn -xx-
dáigi   dái-gi deig -xx-
dákti   dák-ti bein -xx-
dállu   dál-lu hus -xx-
dámmá   dám-má hoppe -xx-
dápmot   dáp-mot ørret -xx-
dávgi   dáv-gi bue, fjær -xx-
eadni   ead-ni mor -xx-
ealga   eal-ga elg xxxx
eallu   eal-lu (rein-) flokk -xx-
ebel   e-bel eple xxxx
elefánta   e-le-fán-ta elefant xxxx
evre   ev-re øre (penger) -xx-
eŋgel   eŋ-gel engel -xx-
fanas   fa-nas båt xxxx
fiellu   fiel-lu fjøl, bord -xx-
fierbmi   fier-bmi fiskegarn -xx-
firkkal   firk-kal forkle -xx-
fáhcat   fáh-cat votter -xx-
fáhcca   fáhc-ca vott -xx-
fális   fá-lis hval -xx-
fárppal   fárp-pal tønne -xx-
gahpir   gah-pir lue -xx-
garjá   gar-já kråke -xx-
gazza   gaz-za negl, klo xxxx
gazzu   gaz-zu klorer -xx-
gazzá   gaz-zá spise med skje -xx-
gearpmaš   gearp-maš orm -xx-
geađgi   geađ-gi stein -xx-
geres   ge-res pulk -xx-
giehta   gieh-ta arm, hand -xx-
gielká   giel-ká kjelke -xx-
gietkka   gietk-ka komse -xx-
gievdni   gievd-ni kjele -xx-
gieđat   gie-đat armer, hender -xx-
gihcci   gihc-ci geitekilling -xx-
giisá   gii-sá kiste -xx-
ginttal   gint-tal stearinlys -xx-
girdi   gir-di fly -xx-
girji   gir-ji bok -xx-
girku   gir-ku kirke -xx-
goahti   goah-ti gamme -xxx
goaivu   goai-vu spade -xx-
goazan   goa-zan sykkelbrems -xx-
goađit   goa-đit gammer -xx-
goaŋku   goaŋ-ku (kaffe-)stokk over bålet -xx-
golli   gol-li gull -xx-
golmmajuvllatsihkkel
golm-ma-juvl-lat-sihk-kel
trehjulsykkel -xx-
goppáš   gop-páš bille, marihøne -xx-
gorži   gor-ži foss -xx-
govva   gov-va bilde -xx-
govve   gov-ve ta bilde -xx-
gođus   go-đus strikning -xx-
gođđit   gođ-đit strikke -xx-
guksi   guk-si øse -xx-
gullat   gul-lat høre -xx-
guoddu   guod-du stubbe -xx-
guoddá   guod-dá pute -xx-
guolli   guol-li fisk xxxx
guoppar   guop-par sopp -xx-
guorbmebiila   guor-bme-bii-la lastebil -xx-
guottát   guot-tát puter -xx-
guovža   guov-ža bjørn xxxx
gusat   gu-sat kyr -xx-
gussa   gus-sa ku -xx-
gáffal   gáf-fal gaffel -xx-
gáffegievdni   gáf-fe-giev-dni kaffekjele -xx-
gáhkku   gáhk-ku kake -xxx
gáibi   gái-bi hake -xx-
gáica   gái-ca geit -xx-
gáisá   gái-sá tind, høyt fjell -xx-
gákti   gák-ti kofte xxxx
gálašit   gá-la-šit å vasse -xx-
gálbi   gál-bi kalv -xx-
gállu   gál-lu panne -xx-
gáma   gá-ma skalle -xx-
gánda   gán-da gutt -xx-
gápmagat   gáp-ma-gat sko, skaller -xx-
heargi   hear-gi kjørerein -xx-
heasta   heas-ta hest xxxx
heŋget   heŋ-get henge opp -xx-
hildu   hil-du hylle -xx-
hilla   hil-la glo -xx-
hiŋggal   hiŋg-gal bås -xx-
holbi   hol-bi koftekant -xx-
háleštit   há-leš-tit snakke/prate -xx-
hálgu   hál-gu vedkubbe -xx-
hállat   hál-lat prate -xx-
hárri   hár-ri harr -xx-
hárrit   hár-rit harr (flertall) -xx-
hárát   há-rát rive -xx-
hávga   háv-ga gjedde -xx-
hávvi   háv-vi sår -xx-
indiána   in-di-á-na indianer xxxx
ivdni   ivd-ni farge -xx-
ivnnit   ivn-nit farger -xx-
jassa   jas-sa snøflekk (-skavl, - fonn) -xx-
jocca   joc-ca hæl -xx-
johka   joh-ka elv -xx-
jokŋa   jok-ŋa tyttebær -xx-
joŋat   jo-ŋat tyttebær -xx-
juolgevuođđu   juol-ge-vuođ-đu fotsåle -xx-
juolgi   juol-gi fot -xx-
juovva   juov-va steinur -xx-
juvla   juv-la hjul xxxx
juŋká   juŋ-ká guttunge -xx-
jáffut   jáf-fut mel -xx-
jávri   jáv-ri fjellvann -xx-
kohppa   kohp-pa kopp -xx-
kriŋggal   kriŋg-gal kringle -xx-
krokodillá   kro-ko-dil-lá krokodille xxxx
kruvdnu   kruvd-nu krone (på hodet) -xx-
lasta   las-ta blad, lauv -xx-
lasttat   last-tat blader, løv -xx-
leavga   leav-ga flagg -xx-
ledjon   led-jon løve -xx-
lieđit   lie-đit blomster -xx-
lieđđi   lieđ-đi blomst -xx-
liššá   liš-šá ljå -xx-
loddi   lod-di fugl -xx-
lohkka   lohk-ka lås -xx-
lohkki   lohk-ki lokk -xx-
lubma   lub-ma lomme -xx-
lubmalámpá   lub-ma-lám-pá lommelykt -xx-
luhkka   luhk-ka poncho -xx-
luossa   luos-sa laks -xx-
luovvi   luov-vi stillas med plattform -xx-
láhtu   láh-tu låve -xx-
láibefiellu   lái-be-fiel-lu brødfjøl -xx-
láibi   lái-bi brød -xx-
láigi   lái-gi garnnøste -xx-
lákcagáhkku   lák-ca-gáh-ku bløtkake -xx-
lákcajiekŋa   lák-ca-jiek-ŋa iskrem -xx-
lámpá   lám-pá lampe -xx-
láppis   láp-pis lam xxxx
lávka   láv-ka ransel -xx-
lávki   láv-ki løk eller skritt -xx-
lávvu   láv-vu lavvu -xx-
lávži   láv-ži reim -xx-
lávžán   láv-žán klegg -xx-
láđut   lá-đut låver -xx-
láđđi   láđ-đi klede/stoff -xx-
manit   ma-nit egg -xx-
manni   man-ni egg -xx-
manná   man-ná å dra (3. pers) -xx-
meahcci   meahc-ci skog, utmark -xx-
mielki   miel-ki melk -xx-
mielli   miel-li elvemel, (bratt) innsjøbredd -xx-
miessi   mies-si reinkalv -xx-
mugga   mug-ga mugge -xx-
muorra   muor-ra tre -xx-
muoŧŧá   muoŧ-ŧá tante -xx-
muzet   mu-zet svart rein -xx-
máhtu   máh-tu makk -xx-
mála   má-la maling -xx-
málat   má-lat maling -xx-
mále   má-le male -xx-
málli   mál-li suppe -xx-
mánnu   mán-nu måne xxxx
mánná   mán-ná barn -xx-
mánát   má-nát barn -xx-
mánáš   mán-áš lite barn -xx-
márfi   már-fi pølse -xxx
máđut   má-đut makk -xx-
nađđa   nađ-đa skaft -xx-
niibi   nii-bi kniv -xx-
njoammil   njoam-mil hare -xx-
njunni   njun-ni nese -xx-
nođđu   nođ-đu nøste -xx-
nulla   nul-la null -xx-
nállu   nál-lu nål -xx-
násti   nás-ti stjerne xxxx
násttit   nást-tit stjerner -xx-
návet   ná-vet fjøs -xx-
oabbá   oab-bá søster -xxx
oaggut   oag-gut å fiske -xx-
oaivi   oai-vi hode -xx-
oalgi   oal-gi skulder -xx-
oarri   oar-ri ekorn xxxx
okta   ok-ta en -xx-
olbmot   olb-mot mennesker xxxx
olmmoš   olm-moš menneske -xx-
ovcci   ovc-ci ni -xx-
peanna   pean-na penn xxxx
peara   pea-ra pære -xx-
pearbma   pear-bma perm -xx-
pumpa   pum-pa pumpe -xx-
páhkka   páhk-ka pakke -xx-
raddi   rad-di brystkasse -xx-
radio   ra-di-o radio -xx-
reaŋga   reaŋ-ga dreng -xx-
reivve   reiv-ve brev -xx-
reŋko   reŋ-ko krakk -xx-
rieban   rie-ban rev xxxx
rievssat   rievs-sat rype xxxx
rievvár   riev-vár røver -xx-
rissi   ris-si kvist -xx-
rišša   riš-ša fyrstikk -xx-
riššat   riš-šat fyrstikker -xx-
rohpi   roh-pi tak -xx-
rulla   rul-la rull, snelle -xx-
ruskalihtti   rus-ka-liht-ti søppelbøtte -xx-
ruđat   ru-đat penger xxxx
rušpi   ruš-pi gulrot -xxx
ráidalas   rái-da-las stige -xx-
rássi   rás-si blomst -xx-
rávdu   ráv-du røye -xx-
sabehat   sa-be-hat ski -xx-
sahá   sa-há sag -xx-
salla   sal-la fang -xx-
seahkka   seahk-ka sekk -xx-
seaibi   seai-bi hale -xx-
sealgi   seal-gi rygg -xxx
seaŋga   seaŋ-ga seng xxxx
sihkkel   sihk-kel sykkel -xx-
silki   sil-ki silketørkle -xx-
sille   sil-le siler -xx-
silli   sil-li sil -xxx
sisa   si-sa gå inn -xx-
skeittá   skeit-tá skøyte -xx-
skeittát   skeit-tát skøyter -xx-
skierat   skie-rat saks -xx-
skohter   skoh-ter scooter -xx-
skuovva   skuov-va sko -xx-
skuvla   skuv-la skole -xx-
skálžu   skál-žu skjell -xx-
skávžá   skáv-žá skjegg -xx-
soabbi   soab-bi stokk -xx-
soahki   soah-ki bjørk -xx-
solju   sol-ju sølje -xx-
spihkár   spih-kár spiker -xx-
spiidni   spiid-ni gris -xx-
spábbá   spáb-bá ball -xx-
stevvelat   stev-ve-lat støvler -xx-
stuollu   stuol-lu stol -xxx
stággu   stág-gu fiskestang -xx-
stállu   stál-lu troll -xx-
suffá   suf-fá sofa -xx-
suhkat   suh-kat å ro -xx-
sukká   suk-ká disse -xx-
suohkku   suohk-ku strømpe, sokk -xx-
suohkut   suoh-kut sokker -xx-
suovva   suov-va røyk -xx-
sággi   ság-gi strikkepinne -xx-
sáhpán   sáh-pán mus xxxx
sáidi   sái-di sei -xxx
sáiti   sái-ti spyd -xx-
sákkit   sák-kit strikkepinner -xx-
sárá   sá-rá Sara -xx-
sávza   sáv-za sau -xx-
tiibma   tiib-ma klokke -xx-
távval   táv-val tavle xxxx
uksa   uk-sa dør xxxx
ullu   ul-lu ull -xx-
ullut   ul-lut ull -xx-
varra   var-ra blod -xx-
veahčir   veah-čir hammer -xx-
veasku   veas-ku veske -xx-
vielppis   vielp-pis valp -xx-
vikša   vik-ša hespe -xx-
vispil   vis-pil visp -xx-
vuogga   vuog-ga sluk, fiskekrok -xx-
vuokta   vuok-ta hår -xx-
vuolpu   vuol-pu skjørt -xx-
vuonccis   vuonc-cis høne -xxx
vuostá   vuos-tá ost -xx-
vuostáheavval
vuos-tá-heav-val
ostehøvvel -xx-
vuovttat   vuovt-tat hår -xx-
váffel   váf-fel vaffel -xxx
váibmu   váib-mu hjerte xxxx
várri   vár-ri fjell -xx-
vársá   vár-sá føll -xx-
vávvá   váv-vá dukke -xx-
vázzit   váz-zit -xx-
Ánne   Án-ne Anne -xx-
áhkku   áhk-ku bestemor -xx-
áidi   ái-di gjerde xxxx
áiru   ái-ru åre -xx-
áiti   ái-ti stabbur/uthus -xx-
ája   á-ja bekk -xx-
ákšu   ák-šu øks -xx-
árka   ár-ka ark -xx-
árpu   ár-pu tråd -xx-
árran   ár-ran ildsted -xx-
ávži   áv-ži trang dal/skar -xx-
čalbmeglásat   čal-bme-glá-sat briller -xx-
čalbmi   čalb-mi øye xxxx
čalmmit   čalm-mit øyer -xx-
čeabet   čea-bet hals -xx-
čelččen   čelč-čen lillefinger -xx-
čibbi   čib-bi kne -xx-
čierasta   čie-ras-ta å renne -xx-
čierastit   čie-ra-stit renne (på ski, kjelke) -xx-
čieža   čie-ža sju -xx-
čippit   čip-pit kne (flertall) -xx-
čivga   čiv-ga dyreunge -xx-
čiŋkun   čiŋ-kun paradis -xx-
čiŋkut   čiŋ-kut å hoppe paradis -xx-
čoarvi   čoar-vi horn -xx-
čoavdagat   čoav-da-gat nøkler -xx-
čoavdda   čoavd-da nøkkel -xx-
čoavji   čoav-ji mage -xx-
čohkkun   čohk-kun kam -xx-
čohkkát   čohk-kát sitte -xx-
čollet   čol-let sløye -xx-
čora   čo-ra flokk -xx-
čotta   čot-ta hals (innvendig) -xx-
čuoigat   čuoi-gat gå på ski -xx-
čurti   čur-ti rompe, bak -xx-
čuru   ču-ru flue -xx-
čuvdi   čuv-di pekefinger -xx-
čuvla   čuv-la kjole -xx-
čáhceloddi   čá-hce-lod-di vadefugl -xx-
čáhci   čáh-ci vann -xx-
čállit   čál-lit skrive -xx-
čázet   čá-zet komag -xx-
Šáike   Šái-ke egenavn på hund -xx-
šaddosat   šad-do-sat frukt -xx-
šaldi   šal-di bru xxxx
šearfa   šear-fa skjerf -xx-
šibihat   ši-bi-hat husdyr, kreatur -xx-
širáffa   ši-ráf-fa sjiraff -xx-
šloahtta   šloaht-ta slott -xx-
šukuláda   šu-ku-lá-da sjokolade -xx-
šušmi   šuš-mi hæl (skohæl) -xx-

Sánit oktibuot: 392