goahti

goah-ti

(gamme)

Lyd 1:   GOAHTI  

Lyd 2:   GOAH-TI