háleštit

há-leš-tit

(snakke/prate)

Lyd 1:   HÁLEŠTIT