basttet

bast-tet

(skjeer)

Flertallsform av BASTE

Lyd 1:   BASTTET