ivnnit

ivn-nit

(farger)

Flertallsform av IVDNI

Lyd 1:   IVNNIT