násti

nás-ti

(stjerne)

Lyd 1:   NÁSTI  

Lyd 2:   NÁS-TI