čoavdagat

čoav-da-gat

(nøkler)

Flertallsform av ČOAVDDA

Lyd 1:   ČOAVDAGAT