Gokčát Vállje bustáva / diftoŋggat
A a Á á B b C c Č č
D d Đ đ E e F f G g
H h I i J j K k L l
M m N n Ŋ ŋ O o P p
R r S s Š š T t Ŧ ŧ
U u V v Z z Ž ž
EA ea IE ie OA oa UO uo
Gokčát Vállje fonta
STUORRA bustávva
unna bustávva
         

LUOVVI VUOGGA VÁFFEL GOVVE
GUODDU LÁMPÁ RADDI SUOHKKU
GAZZU SOLJU BUSSE DÁIGI
BAĐAT VÁRRI HÁVVI ÁKŠU
ČOTTA ÁVŽI BUSSÁ SÁKKIT
DÁLLU BASTE ELLE HÁLGU
HÁRRIT GERES SKÁVŽÁ BUVSSAT
tasks/FindWords.jsp