Gokčát Vállje bustáva / diftoŋggat
A a Á á B b C c Č č
D d Đ đ E e F f G g
H h I i J j K k L l
M m N n Ŋ ŋ O o P p
R r S s Š š T t Ŧ ŧ
U u V v Z z Ž ž
EA ea IE ie OA oa UO uo
Gokčát Vállje fonta
STUORRA bustávva
unna bustávva
           

ČÁLLIT ÁKŠU MANNI DÁVGI
GAZZÁ LÁĐUT MIELLI IVNNIT
ÁRKA GUOTTÁT SIHKKEL SÁIDI
NOĐĐU GOPPÁŠ JUŊKÁ ČUVLA
ČIŊKUT SKEITTÁT MUORRA ČUVDI
HILLA SPIIDNI GORŽI RÁVDU
MANIT CIIKU EVRE VIELPPIS
tasks/FindWords.jsp