Gokčát Vállje bustáva / diftoŋggat
A a Á á B b C c Č č
D d Đ đ E e F f G g
H h I i J j K k L l
M m N n Ŋ ŋ O o P p
R r S s Š š T t Ŧ ŧ
U u V v Z z Ž ž
EA ea IE ie OA oa UO uo
Gokčát Vállje fonta
STUORRA bustávva
unna bustávva
           

SUOHKKU CIZÁŠ GOVVA BÁHČČI
LIEĐĐI VÁRSÁ ČOLLET BÁHPPA
ŠALDI OLBMOT MÁĐUT SKÁVŽÁ
BIEŽA OVCCI GUODDU HILDU
CUBBOT GUSAT LÁVŽÁN GUODDÁ
RÁSSI HÁLGU AĐA GOVVE
ČIPPIT DIEVVÁ HOLBI ELEFÁNTA
tasks/FindWords.jsp