Gokčát Vállje bustáva / diftoŋggat
A a Á á B b C c Č č
D d Đ đ E e F f G g
H h I i J j K k L l
M m N n Ŋ ŋ O o P p
R r S s Š š T t Ŧ ŧ
U u V v Z z Ž ž
EA ea IE ie OA oa UO uo
Gokčát Vállje fonta
STUORRA bustávva
unna bustávva
         

ČIŊKUN ČÁHCELODDI ČUVLA GOLLI
RUŠPI NOĐĐU ČUVDI ČUOIGAT
ULLUT CUOPPU BIILA HÁLGU
RIEBAN MUOŦŦÁ HÁLEŠTIT MIELLI
NULLA HÁRRI SKEITTÁ GIRJI
ÁKŠU SUOHKKU GUOLLI LUBMALÁMPÁ
BUSSÁ OLMMOŠ PUMPA ČURU
tasks/FindWords.jsp