Gokčát Vállje bustáva / diftoŋggat
A a Á á B b C c Č č
D d Đ đ E e F f G g
H h I i J j K k L l
M m N n Ŋ ŋ O o P p
R r S s Š š T t Ŧ ŧ
U u V v Z z Ž ž
EA ea IE ie OA oa UO uo
Gokčát Vállje fonta
STUORRA bustávva
unna bustávva
         

HOLBI SKIERAT NÁSTI SILKI
GAZZU MUOŦŦÁ SOLJU VIELPPIS
TIIBMA RISSI RÁSSI DORTE
RUOŦŦA GIHCCI LÁVVU VÁZZIT
IVDNI ŠÁIKE HÁLLAT GORŽI
DIEVVÁ GUOTTÁT ULLUT GÁICA
NULLA NÁLLU GERES SKÁVŽÁ
tasks/FindWords.jsp