Gokčát Vállje bustáva / diftoŋggat
A a Á á B b C c Č č
D d Đ đ E e F f G g
H h I i J j K k L l
M m N n Ŋ ŋ O o P p
R r S s Š š T t Ŧ ŧ
U u V v Z z Ž ž
EA ea IE ie OA oa UO uo
Gokčát Vállje fonta
STUORRA bustávva
unna bustávva
               

LUHKKA NJUNNI HÁVVI SIHKKEL
GUODDÁ IVNNIT BUĐET MÁLA
SUOHKKU ELLE SUOVVA MIELKI
LEDJON BUVSSAT FIELLU ULLUT
BUVDA ÁNNE GIEVDNI DÁKTI
JÁVRI EVRE LÁIGI RÁIDALAS
SKÁVŽÁ JUOLGI GOVVA ROHPI
tasks/FindWords.jsp